Скрепа монтажная, ширина 21мм, толщина 1,5мм, с зубьями - Юнетворк

Web: www. unetwork.ru 
E-mail: info @ unetwork.ru 
Телефон:+7 (495) 979-96-11